Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň

„Inkluze vyžaduje změnu. Jedná se o nikdy nekončící proces zkvalitňování výuky a zvyšování míry zapojení všech žáků. Je to ideál, ke kterému škola může směřovat, ale kterého nikdy zcela nedosáhne. O inkluzi ovšem mluvíme již od okamžiku, kdy se začne se zvyšováním míry zapojení u všech žáků. Inkluzívní školou je taková, která je v pohybu“.

(Booth & Ainscow, 2007)

O projektu

Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) byl celorepublikový individuální projekt národní financovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu zaměřený na partnerskou spolupráci se školami v oblasti zavádění inkluzivních principů do vzdělávání. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjemcem podpory bylo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V pozici partnera se projektu účastnil Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt ukončil svou činnost 31. 7. 2013. Případné dotazy směřujte na matej.bulant@nuv.cz.

Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web