Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Burza dobrých praxí spolupracujících škol v projektu CPIV
Napsal uživatel Hradec Králové   

Burza dobrých praxí spolupracujících škol v projektu CPIV

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Hradec Králové zorganizovalo na přelomu března a dubna 2011 již druhé setkání zástupců spolupracujících škol. Probíhala zde vzájemná výměna zkušeností v oblasti vzdělávání žáků s postižením či znevýhodněním.

Ve čtvrtek 31. března 2011 se 18 zástupců základních škol spolupracujících s CPIV HK sjelo ke dvoudennímu setkání v Deštném v Orlických horách, aby vzájemně sdíleli svoje zkušenosti v oblasti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První den programu byl zahájen prezentací Mgr. Bc. Dagmar Chrobokové, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Hradec Králové, Úprkova 1, která ostatní účastníky setkání informovala o systému efektivního náboru zaměstnanců. Poté následoval příspěvek ředitelky ZŠ Pardubice – Studánka Mgr. Ivany Nejedlé o zkušenostech s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Neméně zajímavá byla také prezentace Mrg. Jiřího Němce, ředitele ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, která je jednou ze dvou škol v ČR pečující o žáky azylanty a cizince. Ředitelka ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov Mgr. Radoslava Renzová se nemohla setkání zúčastnit osobně, proto svoje zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním předala ostatním prostřednictvím Skype. Péči o žáky s vadami zraku prezentovaly oční setra Milena Hronková a zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Sálová ze ZŠ, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166. Odpolední program byl zaměřen na spolupráci školy s rodiči žáků, spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a další vzdělávání pedagogických pracovníků. O svých dobrých zkušenostech v těchto oblastech informovali účastníky setkání ředitelka Mgr. Jana Vitverová ze ZŠ a MŠ Krčín a Mgr. Lukáš Zvěřina ze ZŠ Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod.

Druhý den setkání zástupců škol byl orientován převážně na řízení školy, které je v otázce inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami také velmi důležité. Mgr. Ilona Nováková, ředitelka ZŠ M. Choceňského, Choceň, která je zároveň školitelkou v oblasti autoevaluace, poskytla účastníkům cenné informace o tom, jak nastavit sebehodnocení školy. Mgr. Jiří Němec z Kostelce nad Orlicí se podělil o svoje zkušenosti s financováním aktivit školy a závěr celého dvoudenního setkání patřil řediteli ZŠ a MŠ Hradec Králové, Úprkova 1 Mgr. Bc. Petru Lehkému s tématem marketing školy.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (03.jpg)03.jpg[ ]160 Kb
Stáhnout tento soubor (04.jpg)04.jpg[ ]125 Kb
Stáhnout tento soubor (06.jpg)06.jpg[ ]185 Kb
Stáhnout tento soubor (08.jpg)08.jpg[ ]175 Kb
Stáhnout tento soubor (13.jpg)13.jpg[ ]174 Kb
Stáhnout tento soubor (18.jpg)18.jpg[ ]197 Kb
Stáhnout tento soubor (22.jpg)22.jpg[ ]183 Kb
 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web