Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Odborný seminář pro pedagogy ZŠ Pionýrů ve Frýdku - Místku
Napsal uživatel Karviná   

Dne 12. 5. 2011 od 13:00 hod. se konal odborný seminář pro pedagogy ZŠ Pionýrů ve Frýdku - Místku s názvem "Napiš mi individuální vzdělávací plán" pod vedením speciální pedagožky z SPC Srdce v Opavě paní Mgr. Zuzany Pavelové. Plánovaný seminář se uskutečnil v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a byl zaměřen na podrobné osvětelní pojmů dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dále na čtení zpráv z vyšetření, základní náležitosti plánů vyplývající z platných předpisů, informace o metodách  nácviku a způsobu vedení dítěte s VPU, spolupráci a komunikaci s rodinou a domácí přípravu. Lektorka prezentovala na konkrétních případech, jak vývoj dítěte ovlivňuje proces učení a jak se poruchy učení promítají do jednotlivých předmětů. Cílem odborného semináře bylo pomoci učitelům při vypracování individuálně vzdělávacího plánu pro žáky s poruchami učení a vedení žáků vzhledem ke vzdělávacím možnostem a individualitě dítěte. 

V závěru semináře následovala výměna zkušeností z řešení různých konkrétních případů ze školní praxe  a krátká diskuze k problematice žáků s SPU.

  
 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web