Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Adaptační kurz pro žáky 5. tříd ze ZŠ Vratimov 4. 10. 2011
Napsal uživatel Karviná   

Pracovnice CPIV Karviná připravily a realizovaly dne 4. 10. 2011 jednodenní adaptační kurz pro žáky 5. tříd spolupracující ZŠ Vratimov. Adaptační kurz byl prvoplánově zaměřen na podporu komunikačních dovedností, schopnost spolupráce, vzájemné poznávání žáků a vytáření vhodného podhoubí pro rozvoj zdravých vztahů ve třídě.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o žáky, kteří byli s ohledem na věk poměrně hravé a těkavé, navíc obě třídy byly letos na začátku školního roku sloučeny s žáky z 5. ročníku jiné školy a mnozí se neznali jmény, byly do programu zařazovány tzv. "běhací hry". Jedna z nich ("Běží ti čas...") rozvíjela smysl pro fair play a umožňovala žákům lépe se navzájem poznat. Druhá je pak nutila vytvářet strategie s prvky spolupráce. ("Divoká prasata")

Všechny získané poznatky byly po skončení AK předány třídní učitelce s doporučením na zařazení aktivit pro usnadnění vzájemného poznání žáků v průběhu výuky.  

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web