Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Projektový den na ZŠ Hrubínova v Havířově dne 8.12.2011
Napsal uživatel Karviná   

Dne 8. 12. 2011 připravily a zorganizovaly pracovnice karvinského Centra podpory inkluzivního vzdělávání za podpory koordinátora CPIV Opava p. Mgr. M. Míčka projektový den pro kompletní 1. stupeň základní školy F. Hrubína v Havířově Projektový den nazvaný "Zdravý způsob života" formou sociálně – psychologických aktivit, v rámci kterých byly rozvíjeny sociální dovednosti žáků a řešeny nastolené problémy.

Součástí programu byly hry na překonání ostychu, hry které rozvíjí důvěru ve své kamarády a spolužáky, týmové hry - oblíbené hry, které jsou zaměřeny na rozvoj týmovosti - spolupráce v týmu, pomoc slabším, určení pozic v týmu a pohybové hry.

Konkrétní aktivity a hry jsou členěny do 7 tématických bloků na 7 stanovištích:

 1.      Stanovitě – „Zdravá strava“ - žáci na tomto stanovišti se formou hry zabývali tématy zdravé výživy a jejich účinků na lidský organismus a zdraví.

2.      Stanoviště – „Zdravý pohyb“ - na tomto stanovišti žáci poznávali pohyb jako součást zdravého způsobu života, formou interaktivních her.

3.      Stanoviště – „Komunikace“ - žáci si zde zkoušeli různé formy komunikace a dorozumívání se.

4.      Stanoviště – „Řešení problémových situací“ tady si žáci zážitkovou a herní formou vyzkoušeli modelové situace zaměřené na řešení problémových situací.

5.      Stanoviště – „Spolupráce“ zde se žáci věnovali kooperativním hrám a činnostem.

6.      Stanoviště – „Vztahy“ na tomto stanovišti se žáci formou interaktivní hry seznámovali s různými typy chování ve školním prostředí.

7.      Stanoviště – „Homérovo doupě“ na tomto stanovišti si žáci společně s pedagogy vytvářeli volný literární útvar na předem určená slova.

Cílem projektového dne bylo předcházení vztahovým problémům ve třídě, nastavení optimálního klimatu ve třídě, předcházení sociálně patologickým jevům, popř. odhalení psychických obtíží žáků.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web