Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Ukázková hodina osobnostně sociální výchovy na ZŠ Jarní v Orlové
Napsal uživatel Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. Koordinátor CPIV Karviná   

Dne 29. března 2010 v odpoledních hodinách se na Základní škole v Orlové - Porubě na ulici Jarní uskutečnila ukázková hodina osobnostně sociální výchovy pod vedením pracovníků Centra podpory inkluzivního vzdělávání Karviná. Ve vyučovací hodině byla přítomna i redaktorka České televize Ostrava, p. Eva Lankočí, která se na místě rozhodla natočit krátkou reportáž o činnosti CPIV Karviná a o jejich konkrétních aktivitách na této spolupracující základní škole. Jmenovaná základní škola je od 1. 12. 2009 zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání, kdy velmi úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Karviná na implementaci technik a forem inkluzivního vzdělávání do výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyučovací hodina byla zaměřena na vytváření pocitu sounáležitosti mezi dětmi a odhalování přínosu jednotlivých žáků pro skupinu. Při práci s třídním kolektivem byly aktivně využity výtvarné techniky a pohybové hry jako alternativní formy výuky osobnostních a sociálních dovedností  u žáků 6. třídy.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web