Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Metodika a výzkum
Metodika a výzkum
Napsal uživatel Aleš Kratochvíl   

A) Metodiky projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)

1) Spolupráce s asistentem pedagoga

2) Školní a mimoškolní doučování

3) Realizace individuálních vzdělávacích plánů s ohledem na potřeby vyrovnávacích opatření

4) Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce

5) Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

6) Práce s třídním kolektivem

7) Rozvoj spolupráce s mateřskými školami při aplikaci včasné péče

8) Rozvoj spolupráce s dalšími aktéry v místní vzdělávací síti

9) Metodika tvorby školního podpůrného programu


Dílčí metodiky

1) Činnosti pro třídní kolektivy

2) Logopedické minimum pro mateřské školy

3) Nadané dítě v mateřské škole

4) O specifických poruchách učení

5) Možnosti rozpoznání specifických poruch učení u dětí na prvním stupni

6) Rozvoj dítěte se zrakovým postižením v mateřské škole

7) Specifické vzdělávací potřeby nadaných žáků: příručka pro učiteleB) Metodiky projektu Střediska integrace menšin (SIM)

Projekt SIM byl systémovým projektem ESF, jehož cílem bylo ověření podpůrného systému péče o žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Hlavní cílovou skupinou byly děti z národnostních a etnických menšin, děti imigrantů, azylantů a romské děti, potažmo jejich rodiny. Během existence projektu SIM vznikla řada metodických výstupů, které tematicky korespondují s aktivitami CPIV ve školách.

1) Manuál sociální a terénní práce v SIM

2) Využití tance v mimovýukových aktivitách

3) Animační skupiny, pravidla a možnosti jejich využití

4) Manuál pracovní skupiny Čeština pro cizince, metodický materiál projektu SIM

5) Manuál psychologů v projektu SIM
 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web