Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Pro ředitele Profesní portfólio CPIV - Kulturní antropolog
Profesní portfólio CPIV - Kulturní antropolog
Napsal uživatel Realizační tým   

Kulturní antropolog se v rámci mapování zapojených škol zabývá sběrem a koordinací sběru kvantitativních a kvalitativních dat na úrovni jednotlivých škol a regionů pro účely následné kvalitativní analýzy. Zaznamenává průběh realizace projektu z hlediska pozorovatelných změn a posunů v oblasti vzdělávání, podmínek vzdělávacích institucí ve vztahu k žákovi a postojů, strategií a přístupu jednotlivých aktérů. Kulturní antropolog dále spolupracuje s ostatními členy v otázkách práce s žáky pocházejícími z prostředí etnických nebo národnostních minorit a aktivně se účastní jednání pracovní skupiny kulturních antropologů projektu, případně dalších pracovních skupin složených z expertů v dané oblasti. Kulturní antropolog také pracuje s vedením školy a dalšími subjekty, spolupracuje při zpracování podkladů pro legislativní návrhy a napomáhá při sdílení příkladů dobré praxe.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web