Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Pro ředitele Profesní portfólio CPIV - Speciální pedagog
Profesní portfólio CPIV - Speciální pedagog
Napsal uživatel Realizační tým   

Speciální pedagog zabezpečuje speciálně pedagogické činnosti ve vztahu k zavádění inkluzivního vzdělávání do škol, zabývá se poradenskou činností pro pedagogy, jejich žáky a rodiče těchto žáků. Poskytuje diagnostické, intervenční, reedukační a metodické služby.  Nejčastěji je speciální pedagog oslovován v souvislosti s problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy pedagogové hledají vhodné metody práce a poskytuje konzultace při tvorbě IVP.  Pedagogickou problematiku konzultuje se spádovými poradenskými zařízeními, případně využívá konzultací odborných pracovníků dalších organizací a institucí v dané oblasti. Speciální pedagog se svou činností zároveň podílí na mapování aktuálního stavu realizace inkluzivního vzdělávání na školách a potřeb subjektů, a dále pak na vypracování školních podpůrných programů spolupracujících škol.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web