Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Pro ředitele Profesní portfólio CPIV - Sociální pracovník
Profesní portfólio CPIV - Sociální pracovník
Napsal uživatel Realizační tým   

Sociální pracovník v projektu CPIV zajišťuje podporu pedagogům škol, jejich žákům a rodičům těchto žáků, napomáhá k efektivní komunikaci školy s rodiči a žáky a nabízí specifickou pomoc při začleňování dětí do vzdělávacího procesu s využitím metod sociální práce. Při zajišťování poradenství vychází z potřeb těchto cílových skupin, podporuje je při uplatňování jejich práva na rovný přístup ke vzdělání. Poskytuje informace o možnostech využívání různých druhů sociálních služeb v regionu, o poskytovatelích těchto služeb a možných způsobech řešení nepříznivé sociální situace dětí. Podporuje vytváření sítě spolupracujících subjektů (NNO, OSPOD, PPP, SPC a dalších). Úzce spolupracuje s psychologem a speciálním pedagogem, s pedagogem-didaktikem a kulturním antropologem. Napomáhá sdílení příkladů dobré praxe a postupů v rámci týmu CPIV. Sleduje celkový vývoj v oblasti sociální práce, sleduje legislativní změny související s danou problematikou. Spolupracuje s metodiky projektu při zpracování podkladů pro legislativní návrhy v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání v ČR.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web