Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
O projektu

Činnost projektu probíhá v několika rovinách zahrnujících mapování potřeb zapojených škol, tvorbu školních podpůrných programů, zprostředkování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zprostředkování pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání, metodickou podporu a poradenství, odborné a projektové poradenství, vzdělávání a metodické vedení pracovníků CPIV a analytickou činnost. V rámci projektu byla ve vybraných lokalitách vytvořena regionální pracoviště, která svými službami pokrývají všechny kraje České republiky. Jednotlivá pracoviště CPIV se nacházejí v Plzni, Mostě, Praze, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě, Olomouci, Brně, Opavě a Karviné. Tým odborníků jednotlivých center, který je tvořen koordinátorem, pedagogem-didaktikem, psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, projektovým manažerem a kulturním antropologem, spolupracuje s vedením jednotlivých škol a pomáhá jim při vytváření podmínek pro zajištění vzdělávání podle možností a schopností žáků a dodržování rovnosti v přístupu ke vzdělávání, zvláště pak u žáků s potřebou podpůrných opatření.

Co projekt nabízí

Projekt CPIV poskytuje zapojeným školám odbornou podporu při podávání projektů, při konstrukci individuálního vzdělávacího plánu nebo při konstrukci školního podpůrného plánu. Projekt CPIV také zprostředkovává další vzdělávání pedagogických sborů, nákup pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání, průběžnou konzultační a poradenskou podporu (poskytování psychologických a speciálně-pedagogických služeb a poskytování sociálního poradenství). Projekt CPIV dále poskytuje poradenství při získávání asistentů pedagoga, logopedů a při vytváření strategie prevence sociálně patologických jevů. Důležitým úkolem je také sběr kvantitativních a kvalitativních dat a jejich následná analýza, na základě které vznikne každý rok zpráva o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR.

Pro koho je určen

Služby projektu CPIV jsou určeny pro pedagogické pracovníky zapojených škol a školských zařízení, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, pracovníky nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně přípravných tříd a MŠ) a pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web