Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Pro ředitele Profesní portfólio CPIV - Psycholog
Profesní portfólio CPIV - Psycholog
Napsal uživatel Realizační tým   

Psycholog především zajišťuje pedagogicko - psychologické poradenství pedagogům spolupracujících škol s cílem usnadnit zavádění přístupů podporujících inkluzivní vzdělávání. Častou zakázkou pro psychologa ze strany školy jsou výchovné problémy žáků, práce s třídním kolektivem, ale objevují se i požadavky k problematice pedagogického sboru. Na základě zakázky školy poskytuje psycholog také poradenskou, diagnostickou a intervenční péči žákům, s nimiž pedagogové v zapojených školách pracují. Poradenství poskytují rovněž rodičům těchto žáků. Při své práci psycholog využívá konzultací odborných pracovníků ostatních organizací a institucí, úzce spolupracuje s poradenskými zařízeními ve spádové oblasti. Svou činností se zároveň podílí na mapování aktuálního stavu realizace iluzivního vzdělávání na školách a potřeb subjektů a participuje na vypracování školních podpůrných programů spolupracujících škol.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web