Účet CPIV
Získejte certifikát inkluzívní školy
„Jak si na škole pomáháme“ aneb „Děti kreslí děti“
Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Ostravská, Český Těšín ... ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec ... ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří ... ZŠ Mládežnická, Litvínov-Hamr ... ZŠ Dubá ... ZŠ Nová, Ústí nad Labem-Střekov ... ZŠ Máchovo náměstí, Děčín ... ZŠ Nový Bor-Arnultovice ... MŠ Chodová Planá ... MŠ Vrčeň
Home Pro ředitele Profesní portfólio CPIV - Pedagog-didaktik
Profesní portfólio CPIV - Pedagog-didaktik
Napsal uživatel Realizační tým   

Pedagog-didaktik:

a)       podílí se na úpravách školních vzdělávacích programů ve vztahu k podpoře inkluzívního

vzdělávání,

b)       zabývá se úpravou studijních strategií a vyučovacích stylů učitelů,

c)       podílí se na úpravách jednotlivých IVP,

d)       podílí se na úpravách adaptačních programů pro jednotlivé žáky a ŠVP jednotlivých škol,

e)       vytváří koncepce spolupráce s asistenty pedagoga ve školách,

f)        podílí se na přípravě vzdělávacích programů a na mapování potřeb subjektů, které pracují

se žáky,

g)       využívá konzultací odborných pracovníků ostatních organizací a institucí,

h)       aktivně se účastní jednání pracovní skupiny pedagogů-didaktiků projektu, případně dalších

pracovních skupin složených z expertů v dané oblasti,

i)        napomáhá sdílení příkladů dobré praxe a postupů v rámci týmu CPIV,

j)        sleduje celkový vývoj v oblasti didaktiky,

k)       sleduje legislativní změny související s danou problematikou,

l)        spolupracuje s metodikem a psychologem při zpracovávání podkladů pro návrhy

legislativních změn v oblasti podpory inkluzívního vzdělávání v ČR.

 
Logo Evropský sociální fond Logo Evropská unie Logo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Logo Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


MyMaemo.eu
Seriál web